MARION WELLING advies & projecten

Zorgvernieuwing vanuit cliëntenperspectief

publicaties

Boeken, artikelen, websites, producten, podcast

 

Transformatieprojecten Jeugdhulp Rijnmond Eindrapportage Projectgroep verbetering zorg voor jeugd in de regio Rijnmond, december 2021

 

Jongerenroutes in de jeugdhulp. Informatie voor jongeren over jeugdhulp en jeugdbescherming, LOC Utrecht, februari 2020

 

Toolbox medezeggenschap cliëntenraden, LOC Utrecht, september 2019

 

In geprek met … Marion: zorgvernieuwer, LOC Jeugd, maart 2019

 

Schatkist jongerenraden, LOC Utrecht, november 2018

 

Cliënt centraal in de jeugdhulp. Van visie naar aanpak, BOOM uitgevers Amsterdam, januari 2018

 

 

 

 

 

Zorg van Binnenuit “Knuffelen of troosten was er niet bij”. In: Zorg & Zeggenschap, juni 2015

 

 

 

 

Zo maar een kind, Mooi Media 2011

 

 

In de Brede school. INHolland Kenniscentrum Brede School, 2008

 

 

 

 

 

Needs-led Working Practice In Childcare in the Netherlands in Social Work in Europe, Volume 10, Number 3, 2003

 

 

 ‘Boddaert bezocht’, vervolgonderzoek naar de regie door en keuzemogelijkheden voor de cliënt binnen een nieuwe vraaggerichte ordening van een organisatie voor jeugdhulpverlening, Trivium Boddaertcentrum, Dordrecht, 2002

 

 

 

Voorwoord en slothoofdstukken in: Weet u.....? Kinderen en jongeren over de kwaliteit van de (semi)residentiele hulpverlening, drie uitgaven over de kwaliteit van het primaire proces, de kwaliteit van de uitvoerend medewerkers en de kwaliteit van de organisatie, Jorien Meerdink, SWP, Utrecht, 1999

 

Ideologie veranderde, noodzaak bleef gelijk, tien jaar meidenopvang in Leiden, in: TJJ, 1996

 

Verwijsgids vrouwenhulpverlening / vrouwengezondheidszorg Zuid-Holland 1995, Provincie Zuid-Holland, Den Haag, 1995

 

Thuiszorg en vrouwenhulpverlening, Provinciaal Platform Projekt Vrouwenhulpverlening, Den Haag, 1995

 

Deskundigheidsbevorderingsprojekt migranten in de regio Leiden in: Meer samenwerken betere hulp? Samenwerkingsverbanden tegen seksueel geweld, Annemiek Meinen i.s.m. Lisette van Gurp, Medusa, Utrecht, 1991

 

Incest... wat doen we ertegen? Folder over hulp bij incest/seksuele kindermishandeling, redactie, Leiden, 1989

 

"t ligt aan m'n vader", de maatschappelijke achtergronden van dochterverkrachting, afstudeerscriptie Sociale Pedagogiek RUL, Leiden, 1984

 

Marion Welling

06-50614110

Ontwerp website      NINA SCHOUTEN DESIGN

MARION WELLING advies & projecten

Zorgvernieuwing vanuit clientenperspectief

MARION WELLING advies & projecten

Zorgvernieuwing vanuit clientenperspectief

Marion Welling

info@marionwelling.nl

06-50614110