MARION WELLING advies & projecten

Zorgvernieuwing vanuit cliëntenperspectief

PROFIEL

Marion Welling is gedragswetenschapper en sinds 1980 werkzaam in de zorg in zowel uitvoerende, beleidsmatige als leidinggevende functies. Zij heeft als projectleider aan het hoofd gestaan van diverse innovatieprojecten waarbij zorgvernieuwing vanuit cliëntenperspectief centraal stond.

Vanaf 2008 is zij werkzaam als zelfstandig adviseur en projectleider in jeugdzorg, onderwijs, maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld.

 

Marion schrijft daarnaast regelmatig publicaties voor opdrachtgevers in de zorg en in vaktijdschriften. In 2004 verscheen van haar hand bij uitgeverij Lemma het boek Vraaggericht werken in de jeugdhulpverlening. In januari 2018 kwam bij uitgeverij BOOM het boek Cliënt centraal in de jeugdhulp: van visie naar aanpak uit.

 

Sectoren:

 • jeugdhulp en jeugdbescherming;
 • maatschappelijke opvang;
 • opvang slachtoffers huiselijk geweld;
 • cliëntenorganisaties;
 • Centrum voor Jeugd en Gezin;
 • maatschappelijk werk;
 • steunpunt huiselijk geweld;
 • jongerenwerk;
 • HBO social work

Thema's

 

 • cliëntenparticipatie;
 • transformatie jeugdhulp;
 • seksueel misbruik;
 • huiselijk geweld;
 • schoolmaatschappelijk werk;
 • arbeidsmarkt in de jeugdhulp
 • vraaggericht werken;
 • oplossingsgericht werken;
 • methodieken Herstelwerk en Krachtwerk;
 • doelrealisatie;
 • cliëntenfeedback;
 • cliëntenparticipatie;
 • kwaliteit van de communicatie;
 • cliëntenbeleid;
 • blended hulp;
 • cliëntendossiers;
 • visie en missie;
 • Brede School;
 • Eigen Kracht conferenties;
 • opleiding jeugd- en gezinsspecialist;
 • zwerfjongeren;
 • vrouwenhulpverlening

 

 

Marion Welling

06-50614110

Ontwerp website      NINA SCHOUTEN DESIGN

MARION WELLING advies & projecten

Zorgvernieuwing vanuit clientenperspectief

MARION WELLING advies & projecten

Zorgvernieuwing vanuit clientenperspectief

Marion Welling

info@marionwelling.nl

06-50614110