MARION WELLING advies & projecten

Zorgvernieuwing vanuit cliëntenperspectief

aanbod

Vraaggericht, flexibel en innovatief.

De zorg verandert continue en stelt steeds nieuwe eisen aan organisaties. Het is een uitdaging om in te spelen op veranderingen en daarbij de kwaliteit van de zorg niet uit het oog te verliezen. Marion Welling denkt graag met u als opdrachtgever mee op zoek naar creatieve oplossingen voor actuele vragen.

 

Activiteiten

 

 • Training werken vanuit cliëntenperspectief. Zowel incompany als open aanbod. Zie: www.clientenperspectiefjeugd.nl/
 • Beleidsontwikkeling, -advies en -ondersteuning
 • Vernieuwingsprojecten leiden
 • Cliëntenbeleid ontwikkelen
 • Producten ontwikkelen voor cliënten(raden)
 • Training ontwikkelen en geven: bijvoorbeeld over werken vanuit cliëntenperspectief, cliëntenparticipatie, klachten, vraaggerichte gespreksvoering
 • Methodieken ontwikkelen, beschrijven en implementeren
 • Ambtelijk secretariaat, bestuurssecretariaat voeren
 • Netwerk coördineren
 • Onderzoek uitvoeren: middels literatuurstudie, dossieranalyse, interviews, focusgroepen
 • Congressen, studiedagen organiseren
 • Cliëntenfeedbacksysteem ontwerpen en invoeren
 • Cliëntenparticipatie organiseren
 • Begeleiden intervisiebijeenkomsten
 • Training ontwikkelen en geven: bijvoorbeeld over klachten, bewonersvergaderingen, vraaggericht werken, vraaggerichte gespreksvoering
 • Artikelen en brochures schrijven

Marion Welling

06-50614110

Ontwerp website      NINA SCHOUTEN DESIGN

MARION WELLING advies & projecten

Zorgvernieuwing vanuit clientenperspectief

MARION WELLING advies & projecten

Zorgvernieuwing vanuit clientenperspectief

Marion Welling

info@marionwelling.nl

06-50614110