MARION WELLING advies & projecten

Zorgvernieuwing vanuit cliëntenperspectief

home

Iedere innovatie in de zorg moet uiteindelijk een verbetering voor de cliënt betekenen: hulp die aansluit op de vraag, snel beschikbaar is en effectief.

 

Marion Welling:

 

 • draagt als projectleider zorg voor de coördinatie en uitvoering van innovatieprojecten
 • ondersteunt bestuurders en management van organisaties in de zorgsector bij het ontwikkelen, voorbereiden, toetsen en communiceren van het beleid
 • voert onderzoek uit naar- en adviseert over inhoudelijke vraagstukken binnen de zorg
 • ondersteunt bij het ontwikkelen, beschrijven en overdragen van nieuwe methodieken
 • ontwikkelt en geeft trainingen en deskundigheidsbevordering voor professionals

 

Haar werkwijze kenmerkt zich door een creatieve, vraag-en resultaatgerichte aanpak. Geen standaardconcept maar een flexibele aanpak met concrete resultaten in nauw overleg met de opdrachtgever.

 

Projecten

 

 • Onderzoek verkenning arbeidsmarkt jeugdhulp
 • Transformatieprojecten regio Rijnmond
 • Handreiking gemeenten participatie van ouders en jeugdigen in de jeugdhulp
 • Website met informatie voor jongeren over jeugdhulp en jeugdbescherming www.jongerenroutesjeugdhulp.nl
 • Aanpak seksueel misbruik in de zorg voor jeugd
 • Evaluatie 'blended’ hulp in de opvang
 • Kwaliteitsverbetering cliëntendossiers jeugdhulp
  • Medezeggenschap cliënten in de organisatie
 • Samenwerkingsconvenant aanpak huiselijk geweld
 • Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg
 • Uitbreiding jongerenparticipatie
 • Cliënttevredenheidsonderzoek
 • Methodiek Herstelwerk in de maatschappelijke opvang
 • Benchmark ambulante hulpverlening vrouwenopvang
 • Participatie van cliënten bij transformatie van de jeugdhulp
 • Voorlichtingskoffer huiselijk geweld
 • Methodiek krachtwerk in de vrouwenopvang
 • Triple P in het Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Kwaliteit communicatie in de verslavingszorg
 • Brede School
 • Vraaggericht werken in de jeugdzorg
 • Eigen Kracht conferentie
 • Opleiding jeugd- en gezinsspecialist

 

Marion Welling

06-50614110

Ontwerp website      NINA SCHOUTEN DESIGN

MARION WELLING advies & projecten

Zorgvernieuwing vanuit clientenperspectief

MARION WELLING advies & projecten

Zorgvernieuwing vanuit clientenperspectief

Marion Welling

info@marionwelling.nl

06-50614110